C Döngüler

16:14 |Döngü (Loop) deyimleri, bir kümenin belli koşullarda tekrar edilmesi için kullanılır. Döngüler başlığı altında while , do while ve for döngülerine değineceğiz.
 • While Döngüsü (While Loop)
while döngüsünde "x şartı gerçekleşinceye kadar döngüyü devam ettir" mantığıyla çalışır. Mesela bir siteye üye girişi yapacaksınız diyelim. Siz üye bilgilerinizi doğru girmediğiniz sürece sizden tekrar tekrar üyelik bilgileri istenecektir. Doğru girdiğiniz taktirde sisteme giriş yapacaktır. While döngüsüyle bunu gerçekleştirebilirsiniz.

Kullanım şekli ;
while(koşul)
{
   döngü deyimleri...
}
Örnekle pekiştirelim.
ÖRNEK; 0 dan 10 a kadar olan doğal sayıları ekrana while döngüsü ile yazdıralım ;
  int sayi=0;
  while(sayi<=10)
  {
      printf("%d",sayi);
      sayi++;
  }
Ekran çıktısı ;

Gördüğünüz gibi
0-10 arasındaki doğal sayıları yazdırdı.ÖRNEK; şimdi gelin aynı işlemi dışarıdan veri alarak yapalım ; örneğin kullanıcıdan bir sayı girmesini isteyelim. Kullanıcı 10 değerini girdiğinde yine aynı şekilde 0 dan 10 a kadar olan doğal sayıları yazdırsın. int sayi, sayac=0;
  printf("Bir sayi giriniz = ");
  scanf("%d",&sayi);
  while(sayac<=sayi)
  {
    
    printf("%d",sayac);
    sayac++;
           
  }
Ekran çıktısı ;
Gördüğünüz üzre dışarıdan parametre alarak da bu işlemi gerçekleştirebiliyoruz. • Do While Döngüsü (Do While Loop)
Do while döngüsünde ise mantık önce işi yap daha sonra durumu kontrol et şeklindedir. Yani program en az bir defa döngüye girer.
Kullanım şekli ;
do
{
   döngüdeki deyimler ;
}
while(koşul);
ÖRNEK ; Kullanıcıdan sayılar girmesini isteyelim. Girilen sayıların karesini ve küpünü ekrana yazdıralım. Koşulumuz da kullanıcı "-1" değeri girmediği sürece döngü bu şekilde devam etsin. Kullanıcı ne zaman "-1" değeri girerse program sonlansın.


  int sayi;

   do
   {
      printf("Bir sayi girin : ");
      scanf("%d",&sayi);
      printf("Karesi = %d\n",sayi*sayi);
      printf("Küpü = %d\n",sayi*sayi*sayi);

   }while( sayi != -1 );  

   puts("Program Bitti");
Ekran çıktısı ;

Kullanıcı "-1" değerini girdi ve program sonlandı.
 • For Döngüsü (For Loop)
For döngüsü diğer döngüler gibi bir kümeyi bir çok kez tekrarlamak için kullanılır. Bu döngünün diğer döngülerden farklı olarak başlangıç değeri ve döngü sayacına sahip olmasıdır.
Kulanım şekli ;
for(başlangıç ; koşul ; artım )
{
   döngüdeki deyimler;
}
ÖRNEK ; 0-10 arasındaki doğal sayıları for döngüsüyle yazdıralım.


#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
   int sayi;

   for(sayi=0; sayi<=10; sayi++)
   {
     printf("%d",sayi);    
   }
      
    getch();
}
Ekran çıktısı ;sayi değişkenimizi 0'dan başlattık ve 10'dan küçük olana kadar arttırdık.ÖRNEK ; 0 ile 100 arasındaki doğal sayıların toplamını veren C kodunu for döngüsüyle yapalım.


#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
   int sayi,toplam=0;
   
   for(sayi=0; sayi<=100;sayi++)
   {
               
      toplam+=sayi;
     
   }
   
   printf("0-100 arasindaki sayilar toplami = %d",toplam);  
      
    getch(); 
}

Ekran çıktısı ;
Bir sayi değişkeni tanımladık bir de toplam değişkeni. Toplam değişkenimizin başlangıç değerini 0 atadık. For döngüsü koşulu sağlandığı sürece sayıların toplamını toplam değişkenimize atadık. Döngü sonlandığında toplam değişkenimizin değerini ekrana yazdırdık.

ÖRNEK; 0-100 arasındaki tek ve çift sayıların toplamını yazdıralım.

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
   int teklertoplami=0,ciftlertoplami=0;
   
   for(int tek=1, cift=2; tek<=100 && cift<=100 ; tek+=2,cift+=2)
   {
      teklertoplami+=tek;
      ciftlertoplami+=cift;          
   }
   
   printf("Tekler Toplami =%d\n",teklertoplami);
   printf("Ciftler Toplami =%d",ciftlertoplami);
      
    getch(); 
}


Ekran çıktısı ;
Bir dahaki makalemizde görüşebilmek ümidiyle..

Konuyu anlamakta güçlük mü çekiyorsunuz? O halde bir de aşağıdaki videolu dersten konuyu takip edin.


Read more…

İf - Else İf Seçim Yapısı

16:34 |Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde if - else if yapısına değineceğiz. Bu deyim programımızın belli koşullara göre çalışmasını sağlar.

Örnek konusuna gelince konuyu daha iyi kavrayacağınızı umuyorum.
Çalışma mantığı şu şekildedir ;


if(kontrol ifadesi)
{
   Eğer kontrol ifadesi doğru ise çalışacak kod bloğudur.
}
else
{
  Eğer kontrol ifadesi yanlış ise çalışacak kod bloğudur.
}
ÖRNEK ;
int sayi1=10,sayi2=4;
if(sayi1>sayi2)
{
   printf("sayi1 , sayi2 den büyüktür");
}
else
{
  printf("sayi1 , sayi2 den büyük değildir");
}
Ekran çıktısı ;

Şimdi sayılarımızın değerini değiştirip tam tersini yapalım.

int sayi1=4,sayi2=10;
if(sayi1>sayi2)
{
   printf("sayi1 , sayi2 den büyüktür");
}
else
{
  printf("sayi1 , sayi2 den büyük değildir");
}
Ekran çıktısı ;Yukardaki örnekte 2 koşulumuz vardı. Şimdi 2'den fazla koşul belirterek else if yapısına göz atalım ;if(kotrol ifadesi)
{
   Eğer yukarıdaki ilk koşul ifadesi doğru ise çalışacak kod bloğudur.
}
else if
{
  Eğer yukarıdaki koşul doğru değil, ikinci koşul doğru ise çalışacak kod bloğumuzdur.
}
else
{
  Birinci ve ikinci koşulumuz doğru değil ise çalışacak kod bloğumuzdur.
}
else if koşulumuzu bu şekilde istediğimiz gibi çoğaltabiliriz. Bir örnekle pekiştirelim ;int girilen_yas;
Printf("Lütfen Yaşınızı Giriniz = ");
scanf("%d",&girilen_yas);

if(girilen_yas<18)
{
   printf("Daha çocuk yaştasınız :) ");
}
else if(girilen_yas>=18 && girilen_yas><=30)
{
  printf("Gençliğin tadını çıkarın");
}
else if(girilen_yas>=30 && girilen_yas <=50)
{
  printf("Yaşlanmak güzeldir :) ");
}
else
{
  printf("Sağlınıza dikkat edin");
}
ekran çıktısı ;Başka bir makalede görüşebilmek ümidiyle.

Konuyu anlamakta güçlük mü çekiyorsunuz? O halde bir de aşağıdaki videolu dersten konuyu takip edin.
If Seçim Yapısı-1
If Seçim Yapısı-2 


Read more…

C Dört İşlem

14:40 |
Merhabalar. Bu makalemizde matematiksel ifadelerin C ortamında nasıl kullanıldığını, dışarıdan parametre almadan ve parametre alarak dört işlemin nasıl gerçekleştirildiğine değineceğim.Dışarıdan parametre almadan dört işlemimizi gerçekleştirelim ;

int sayi1=15;
int sayi2=7;

printf("Toplam = %d \n",sayi1+sayi2);
printf("Fark = %d \n",sayi1-sayi2);
printf("Carpim = %d \n",sayi1*sayi2);
printf("Bolum = %f \n",(double)sayi1/(double)sayi2);


Ekran çıktısı ;Aynı işlemi farklı şekillerde de yapabiliriz ;

int sayi1=15;
int sayi2=7;
int toplam,fark,carpim;
double bolum;

toplam=sayi1+sayi2;
fark=sayi1-sayi2;
carpim=sayi1*sayi2;
bolum=(double)sayi1/(double)sayi2;

printf("Toplam = %d \n",toplam);
printf("Fark = %d \n",fark);
printf("Carpim = %d \n",carpim);
printf("Bolum = %f \n",bolum);


Bu şekilde de aynı sonuca ulaşacaksınız. Bunu daha farklı yollarla da yapabilirsiniz. Mantıklı bir işlem yaptığınız sürece program size olumlu yanıt verecektir.

Şimdi dışarıdan yani kullanıcıdan veri alarak aynı işlemleri gerçekleştirelim ;

int sayi1,sayi2,toplam,fark,carpim,bolum;

printf("1.sayiyi giriniz = ");
scanf("%d",&sayi1);
printf("2.sayiyi giriniz = ");
scanf("%d",&sayi2);


printf("Toplam = %d \n",sayi1+sayi2);
printf("Fark = %d \n",sayi1-sayi2);
printf("Carpim = %d \n",sayi1*sayi2);
printf("Bolum = %f \n",(double)sayi1/(double)sayi2);


Ekran çıktısı ;Kaba taslak bir şekilde dört işlemin işleyiş biçimine değindik.İlerleyen konularda yine bu tür matematiksel ifadelere başvuracağız. Şimdilik hoşçakalın. Bol kodlu günler.

Konuyu anlamakta güçlük mü çekiyorsunuz? O halde bir de aşağıdaki videolu dersten konuyu takip edin.
Tıkla

Read more…

Temel Giriş/Çıkış Fonksiyonları

16:51 |

Temel giriş/çıkış fonksiyonları, bütün programla dillerinde mevcuttur. Bu tür fonksiyonlar, kullanıcıya ekrana veya yazıcıya bilgi yazdırmasına, ve bilgisayara klavyeden veri girişi yapmasına izin verir.

 • printf() Fonksiyonu

Standart C kütüphanesinde bulunan printf() fonksiyonu, değişkenlerin tuttuğu değerleri, onların adreslerini veya bir mesajı ekrana belli bir düzenle (format) standart çıkışa (stdout), yani ekrana, yazdırmak için kullanılan fonksiyondur.

//KULLANIM ŞEKLİ
printf("Merhaba Dünya");

printf() fonksiyonu 3 şekilde karşımıza çıkar;

 1. Düz metin (literal string) : yazdırılmak istenen ileti.
printf("Ben bir C programcısıyım");
    2.  Kontrol Karakterleri (espace squence) : Değişkenlerin veya sabitlerin nasıl yazılacağını belirtmek için kullanılır. Örneğin bir satır alta geçme,satır başı yapma, bir tab boşluk bırakma gibi.

printf("Merhaba \n Dunya");
Ekran çıktısı ;


printf("\t Merhaba Dunya");
Ekran çıktısı ;     3.  Tip Belirleyici (conversion specifier) : % işaretiyle başlar. Bir veya iki karakterden oluşur. Ekrana yazdırılmak istenen değişkenin tipi, % işaretinden sonra kullanılır.
int sayi =123;
float pi =3.14;
char  karakter ='A';

printf(" sayi=%d \n pi=%f \n karakter=%c dir",sayi,pi,karakter);
Ekran çıktısı ;

 • scanf() Fonksiyonu
Bu fonksiyon klavyeden veri okumak için kullanılır.
//KULLANIM ŞEKLİ

scanf("%d",&sayi);
scanf("%s",&karakter);
scanf("%f",&pisayisi);
ÖRNEK

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
    char ad [10];
    int yas;
   
    printf("Adinizi giriniz = ");
    scanf("%s",&ad);
    printf("Yasinizi giriniz = ");
    scanf("%d",&yas);
   
    printf("Adiniz = %s  \n Yasiniz = %d",ad,yas);
    getch();
}
    
Ekran çıktısı ;
 • puts() Fonksiyonu
puts() fonksiyonu printf() fonksiyonuyla hemen hemen aynı görevi taşımaktadır. printf() ten farkı ise; ekrana yazıyı yazdırdıktan sonra bir satır alta iner.
printf("Merhaba Dunya \n");
ile
puts("Merhaba Dunya"); ifadeleri aynıdır.


 • gets() Fonksiyonu
gets() fonksiyonu da aynı şekilde scanf() fonksiyonuyla benzerlik gösterir. puts()-gets() arasındaki ilişki printf()-scanf() arasındaki gibidir.

scanf("%d",&sayi);
 ile 

gets(sayi) aynı işlevdedir.
başka bir makalede görüşmek ümidiyle. Bol kodlu günler ;)
Read more…

İlk C Programımız

16:21 |

Hemen hemen bütün yazılımcıların ilk deneyimidir  "Hello World" yazısıyla yazılım dünyasına atılmak. Ne kadar güzel bir duygudur bilgisayar denen o aletin bize tepki vermesi. Ben ilk C#'ta yazdırmıştım bu kavramı. O siyah ekranda "Hello World" yazısını görünce sanki dünyalar benim olmuştu. Bu heyecanla başlayan yazılım sevdam hala o şahane heyecanını koruyor. :)

Az muhabbet çok icraat deyip o sihirli kodlarımızı yazdırmak için başlayalım.Derslerimizde gerekli C derleyicisi olarak Dev-C++ kullanacağız. Programı Buradan indirebilirsiniz.
Programı bilgisayarınıza kurduktan sonra sağdaki gibi File>New>Source File ya da Ctrl+N kısa yoluyla kod penceremizi açalım.

Ardından Açılan kod penceresinde aşağıdaki kodlarımızı yazalım.
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
   printf("Merhaba Dunya");
   getch();
}Kod penceresine kodlarımızı yazdıktan sonra Compile & Run ya da F9 kısa yoluyla programı derleyip çalıştıracağız. Fakat program çalışmadan önce bizden projeyi kaydetmemizi isteyecek onu kaydettikten sonra aşağıdaki gibi bir ekranla karşılaşacağız.
Şayet bu görüntüyü aldıysanız yazılım dünyasına adım atmışsınız demektir. :)
Bir dahaki makalemizde görüşebilmek ümidiyle. Bol kodlu günler.

Konuyu anlamakta güçlük mü çekiyorsunuz? O halde bir de aşağıdaki videolu dersten konuyu takip edin.
C'ye Giriş
Read more…

C Operatörler

06:19 |


Operatörler, değişkenler veya sabitler üzerinde matematiksel ve karşılaştırma işlemlerini yapan simgelerdir. Yani bir operatör bir veya daha fazla nesne (değişken) üzerinde işlem yapan sembollerdir.
Operatörler 3'e ayrılırlar;
 • Aritmetik Operatörler
 • Atama Operatörleri
 • Sizeof Operatörü (ilk makalemizde anlatmıştım. Bknz ; sizeof operatörü)

Aritmetik OperatörlerDeğişken veya sabitler üzerinde temel aritmetik işlemleri gerçekleyen operatörlerdir.Atama Operatörleri
Bu operatörler bir değişkene, bir sabit vaya bir aritmetik ifade atamak (eşitlemek) için kullanılır. 

Bir arttırma veya eksiltme operatörlerini kullanırken dikkatli olunmalıdır.

a++ ve ++a arasındaki farkı anlatmaya gelelim.

a=5; //a için 5 değerini verdik.
a++; //burada önce işlem yapılır daha sonra operatöre bakılır.
---------
a=5;
b=a++ - 3 // a önce 3'ten çıkarılır sonra 1 arttırılır;
sonuç ; 5-3 =2 ve 2+1 den 3 değerini elde ederiz.

-----------------------------------------------------


a=5; //a için 5 değerini verdik.
++a; //burada önce a değeri 1 arttırışır; a=6 olur.
---------
a=5;
b=++a - 3 // a önce 1 arttırlır sonra 3'ten çıkartılır.
sonuç ; a=5+1=6 ; b=6-3=3 sonucunu elde ederiz.


Bir sonraki makalede görüşmek ümidiyle.
Read more…

C'ye giriş

04:08 |


Merhaba değerli arkadaşlar. Programlamaya ilk adımda C dilinde kullanılan 'Veri Tipleri'nden söz edeceğim. Aşağıdaki tabloda veri türleri ve bellekte kapladıkları alanları görmektesiniz.

Bir kaç veri tipinin kullanımına örnek vermek gerekirse ;

#include <stdio.h>  
#include <conio.h>
int main() 

{
 int MAX = 100;
 char c = 'a';
 char *s = "Bu bir sicim";
 int i = 22;
 float f = 33.3;
 double d = 44.4;

 printf("MAX= %d\n", MAX);
 printf("c = %c\n", c);
 printf("s = %s\n", s);
 printf("i = %d\n", i);
 printf("f = %f\n", f);
 printf("d = %lf\n",d);
 getch();
 }

Ekran çıktısı şu bu şekilde olacaktır.
Veri tiplerinin bellekte kapladıkları alanı ezberlemenize gerek yok. Unuttuğunuz bellek tipinin kapladığı alanı bulabilmek adına sizlere göstereceğim sizeof operatörü oldukça kolaylık sağlayacaktır.
Şimdi dilerseniz sizeof operatörünün kullanımına geçelim. #include <stdio.h>
 #include <conio.h>
 
 int main()

 {
 printf( "char : %d bayt\n", sizeof(char));
 printf( "short : %d bayt\n", sizeof(short));
 printf( "int : %d bayt\n", sizeof(int));
 printf( "long : %d bayt\n", sizeof(long));
 printf( "unsigned char : %d bayt\n", sizeof(unsigned char));
 printf( "unsigned short : %d bayt\n", sizeof(unsigned short));
 printf( "unsigned int : %d bayt\n", sizeof(unsigned int));
 printf( "unsigned long : %d bayt\n", sizeof(unsigned long));
 printf( "float : %d bayt\n", sizeof(float));
 printf( "double : %d bayt\n", sizeof(double));
 printf( "long double : %d bayt\n", sizeof(long double));
 getch();
}

Ekran çıktısı bu şekilde olacaktır.Bir dahaki makalemizde görüşmek ümidiyle.
Read more…