C Operatörler

06:19 |


Operatörler, değişkenler veya sabitler üzerinde matematiksel ve karşılaştırma işlemlerini yapan simgelerdir. Yani bir operatör bir veya daha fazla nesne (değişken) üzerinde işlem yapan sembollerdir.
Operatörler 3'e ayrılırlar;
  • Aritmetik Operatörler
  • Atama Operatörleri
  • Sizeof Operatörü (ilk makalemizde anlatmıştım. Bknz ; sizeof operatörü)

Aritmetik OperatörlerDeğişken veya sabitler üzerinde temel aritmetik işlemleri gerçekleyen operatörlerdir.Atama Operatörleri
Bu operatörler bir değişkene, bir sabit vaya bir aritmetik ifade atamak (eşitlemek) için kullanılır. 

Bir arttırma veya eksiltme operatörlerini kullanırken dikkatli olunmalıdır.

a++ ve ++a arasındaki farkı anlatmaya gelelim.

a=5; //a için 5 değerini verdik.
a++; //burada önce işlem yapılır daha sonra operatöre bakılır.
---------
a=5;
b=a++ - 3 // a önce 3'ten çıkarılır sonra 1 arttırılır;
sonuç ; 5-3 =2 ve 2+1 den 3 değerini elde ederiz.

-----------------------------------------------------


a=5; //a için 5 değerini verdik.
++a; //burada önce a değeri 1 arttırışır; a=6 olur.
---------
a=5;
b=++a - 3 // a önce 1 arttırlır sonra 3'ten çıkartılır.
sonuç ; a=5+1=6 ; b=6-3=3 sonucunu elde ederiz.


Bir sonraki makalede görüşmek ümidiyle.
Read more…

C'ye giriş

04:08 |


Merhaba değerli arkadaşlar. Programlamaya ilk adımda C dilinde kullanılan 'Veri Tipleri'nden söz edeceğim. Aşağıdaki tabloda veri türleri ve bellekte kapladıkları alanları görmektesiniz.

Bir kaç veri tipinin kullanımına örnek vermek gerekirse ;

#include <stdio.h>  
#include <conio.h>
int main() 

{
 int MAX = 100;
 char c = 'a';
 char *s = "Bu bir sicim";
 int i = 22;
 float f = 33.3;
 double d = 44.4;

 printf("MAX= %d\n", MAX);
 printf("c = %c\n", c);
 printf("s = %s\n", s);
 printf("i = %d\n", i);
 printf("f = %f\n", f);
 printf("d = %lf\n",d);
 getch();
 }

Ekran çıktısı şu bu şekilde olacaktır.
Veri tiplerinin bellekte kapladıkları alanı ezberlemenize gerek yok. Unuttuğunuz bellek tipinin kapladığı alanı bulabilmek adına sizlere göstereceğim sizeof operatörü oldukça kolaylık sağlayacaktır.
Şimdi dilerseniz sizeof operatörünün kullanımına geçelim. #include <stdio.h>
 #include <conio.h>
 
 int main()

 {
 printf( "char : %d bayt\n", sizeof(char));
 printf( "short : %d bayt\n", sizeof(short));
 printf( "int : %d bayt\n", sizeof(int));
 printf( "long : %d bayt\n", sizeof(long));
 printf( "unsigned char : %d bayt\n", sizeof(unsigned char));
 printf( "unsigned short : %d bayt\n", sizeof(unsigned short));
 printf( "unsigned int : %d bayt\n", sizeof(unsigned int));
 printf( "unsigned long : %d bayt\n", sizeof(unsigned long));
 printf( "float : %d bayt\n", sizeof(float));
 printf( "double : %d bayt\n", sizeof(double));
 printf( "long double : %d bayt\n", sizeof(long double));
 getch();
}

Ekran çıktısı bu şekilde olacaktır.Bir dahaki makalemizde görüşmek ümidiyle.
Read more…