C Programlama | Ders 23 | Standart Kütüphane Fonksiyonları (strcpy fonksiyonu) (2/7)

14:35 |
C Programlama | Ders 23 | Standart Kütüphane Fonksiyonları (strcpy fonksiyonu) (2/7)
C programlama standart kütüphane fonksiyonları
C programlama strcpy fonksiyonu
C programming stdio.h  function

Takıldığınız ya da aklınızı kurcalayan bir yer olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. İyi dersler...

Read more…

C Programlama | Ders 22 | Standart Kütüphane Fonksiyonları (strlen fonksiyonu) (1/7)

14:24 |
C Programlama | Ders 22 | Standart Kütüphane Fonksiyonları (strlen fonksiyonu) (1/7)C programlama standart kütüphane fonksiyonları
C programlama strlen fonksiyonu
C programming stdio.h  function

Takıldığınız ya da aklınızı kurcalayan bir yer olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. İyi dersler...
Read more…

C Programlama | Ders 21 | Diziler-Arrays (Dizlerde Sıralama) (8/8)

14:14 |
C Programlama | Ders 21 | Diziler-Arrays (Dizlerde Sıralama) (8/8)

C programlama diziler
C programlama dizilerde sıralama
C programming string arrays (swap)


Takıldığınız ya da aklınızı kurcalayan bir yer olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. İyi dersler...
Read more…

C Programlama | Ders 20 | Diziler-Arrays (Dizlerde Arama) (7/8)

14:08 |
C Programlama | Ders 20 | Diziler-Arrays (Dizlerde Arama) (7/8)
C programlama diziler
C programlama dizilerde arama
C programming string arrays

Takıldığınız ya da aklınızı kurcalayan bir yer olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. İyi dersler...
Read more…

C Programlama | Ders 19 | Diziler-Arrays (Karakter Dizileri-String Arrays) (6/8)

14:01 |
C Programlama | Ders 19 | Diziler-Arrays (Karakter Dizileri-String Arrays) (6/8)
C programlama diziler
C programlama karakter dizileri
C programming string arrays


Takıldığınız ya da aklınızı kurcalayan bir yer olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. İyi dersler...
Read more…

C Programlama | Ders 18 | Diziler-Arrays (Karakter Dizileri-String Arrays) (5/8)

10:15 |
C Programlama | Ders 18 | Diziler-Arrays (Karakter Dizileri-String Arrays) (5/8)C programlama diziler
C programlama karakter dizileri
C programming string arrays

Takıldığınız ya da aklınızı kurcalayan bir yer olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. İyi dersler...

Read more…

C Programlama | Ders 17 | Diziler-Arrays (Çok Boyutlu Diziler) (4/8)

10:02 |
C Programlama | Ders 17 | Diziler-Arrays (Çok Boyutlu Diziler) (4/8)
C programlama diziler
C programlama çok boyutlu dizler
C programlama dizler örnek

Takıldığınız ya da aklınızı kurcalayan bir yer olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. İyi dersler...


Read more…

C Programlama | Ders 16 | Diziler-Arrays (Çok Boyutlu Diziler) (3/8)

08:33 |
C Programlama | Ders 16 | Diziler-Arrays (Çok Boyutlu Diziler) (3/8) 


C programlama diziler
C programlama çok boyutlu dizler
C programlama dizler örnek

Takıldığınız ya da aklınızı kurcalayan bir yer olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. İyi dersler...

Read more…

C Programlama | Ders 15 | Diziler-Arrays (Tek Boyutlu Diziler) (2/8)

16:10 |
C Programlama | Ders 15 | Diziler-Arrays (Tek Boyutlu Diziler) (2/8)
C programlama diziler
C programlama tek boyutlu dizler
C programlama dizler örnek

Takıldığınız ya da aklınızı kurcalayan bir yer olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. İyi dersler...

Read more…

C Programlama | Ders 14 | Diziler-Arrays (Tek Boyutlu Diziler) (1/8)

11:56 |
C Programlama | Ders 14 | Diziler-Arrays (Tek Boyutlu Diziler) (1/8)
C programlama diziler
C programlama tek boyutlu dizler
C programlama dizler örnek

Takıldığınız ya da aklınızı kurcalayan bir yer olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. İyi dersler...
Read more…

C Programlama | Ders 13 | Break-Continue Deyimleri

16:13 |
C Programlama | Ders 13 | Break-Continue DeyimleriC Programlama Break-Continue Deyimleri
Break-Continue örnekleriTakıldığınız ya da aklınızı kurcalayan bir yer olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. İyi dersler...
Read more…

C Programlama | Ders 12 | İç İçe Döngüler (4/4)

17:50 |
C Programlama | Ders 11 | İç İçe Döngüler (4/4)


c programlama iç içe döngüler
 içe döngü örnekleriTakıldığınız ya da aklınızı kurcalayan bir yer olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. İyi dersler...
Read more…

C Programlama | Ders 11 | For Döngüsü ÖRNEKLER (3/4)

15:38 |
C Programlama | Ders 11 | For Döngüsü ÖRNEKLER (3/3)


c programlama for döngüsü
for döngüsü örnekleri


Takıldığınız ya da aklınızı kurcalayan bir yer olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. İyi dersler...
Read more…

C Programlama | Ders 10 | Döngüler (For Döngüsü) (2/4)

15:14 |

C Programlama | Ders 10 | Döngüler (For Döngüsü) (2/3)

c programlama döngüler

c programlama for döngüsü


Takıldığınız ya da aklınızı kurcalayan bir yer olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. İyi dersler...
Read more…

C Programlama | Ders 9 | Döngüler (While,Do..While) (1/4)

02:20 |
C Programlama | Ders 9 | Döngüler (While,Do..While) (1/3)C Programlama Döngüler
While Döngüsü
Do While Döngüsü


Takıldığınız ya da aklınızı kurcalayan bir yer olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. İyi dersler...
Read more…

C Programlama | Ders 8 | Switch-Case Kullanımı (2/2) ÖRNEKLER

04:29 |
C Programlama | Ders 7 | Switch-Case Kullanımı (2/2) ÖRNEKLERC Programlama Switch-Case Kullanımı ve örnekler
Switch-Case içerisinde if Kullanımı
İf İçerisinde Switch-Case Kullanımı


Takıldığınız ya da aklınızı kurcalayan bir yer olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. İyi dersler...
Read more…

C Programlama | Ders 7 | Switch-Case Kullanımı (1/2)

15:15 |
C Programlama | Ders 7 | Switch-Case Kullanımı (1/2)

Switch-Case Kullanımı
goto Komutu Kullanımı
Getchar Fonksiyonu


Takıldığınız ya da aklınızı kurcalayan bir yer olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. İyi dersler...
Read more…

C Programlama | Ders 6 | Koşul İfadeleri (if,else,else if) (2/2)

15:49 |

C Programlama | Ders 6 | Koşul İfadeleri (if,else,else if) (2/2)

C Programlama Koşul İfadeleri
if,else,else if


Takıldığınız ya da aklınızı kurcalayan bir yer olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. İyi dersler...
Read more…

C Programlama | Ders 5 | Koşul İfadeleri (if,else,else if) (1/2)

11:41 |
C Programlama | Ders 5 | Koşul İfadeleri (if,else,else if) (1/2)C Programlama Koşul İfadeleri
if,else,else if


Takıldığınız ya da aklınızı kurcalayan bir yer olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. İyi dersler...
Read more…

C Programlama | Ders 4 | Matematiksel İşlemler (2/2)

10:55 |
C Programlama | Ders 4 | Matematiksel İşlemler (2/2)
Matematiksel İşlemler
Math.h Kütüphanesinde kullanılan özel fonksiyonlar
Mod Alma Örneği
Dairenin Alanını Hesaplama Örneği
Hipotenüs Bulma Örneği

Takıldığınız ya da aklınızı kurcalayan bir yer olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. İyi dersler...

Read more…

C Programlama | Ders 3 | Matematiksel İşlemler (1/2)

14:31 |
C Programlama | Ders 3 | Matematiksel İşlemler (1/2)

C Programlama İle Matematiksel İşlemler
C Programlama Veritipi Dönüşümü


Takıldığınız ya da aklınızı kurcalayan bir yer olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. İyi dersler...
Read more…

C Programlama | Ders 2 | Standart Giriş/Çıkış Fonksiyonları

12:20 |
C Programlama | Ders 2 | Standart Giriş/Çıkış FonksiyonlarıC Standart Giriş/Çıkış Fonksiyonlar
Printf ve Scanf Fonksiyonu
Puts ve Gets Fonksiyonu

Dev C++ İndir

Takıldığınız ya da aklınızı kurcalayan bir yer olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. İyi dersler...
Read more…

C Programlama | Ders 1 | C Programlamaya Giriş

09:29 |

C Programlama | Ders 1 | C Programlamaya Giriş   Algoritmaya Giriş
C'nin Yapısı
C Veri Türleri
Değişken Tanımlama
Operatörler


Takıldığınız ya da aklınızı kurcalayan bir yer olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. İyi dersler...
Read more…

C Fonksiyonlar

14:15 |
Bazen yazdığımız bir program çok fazla satırdan meydana gelebilir. Programın çok uzun olması ve karmaşık bir hal alması programı yazmak ve anlamak açısından bizleri güç duruma sokabilir. Bir fonksiyonu bir çok kez kullanmak için tekrar tekrar yazmak can sıkıcı olabilir. Bu noktada programı daha iyi anlamak,kolaylaştırmak ve hızlı çalışmak adına fonksiyonlar konusu devreye girer. Fonksiyonlar dediğimiz kavram, program içerisinde kolaylık sağlamak amacıyla programı bir nevi parçalara ayırmak ve istenildiğinde bu parçalara hızlı bir şekilde ulaşmak açıklaması pek de yanlış olmaz.

                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Örnek bir çalışmayla anlamayı kolaylaştıralım.
ÖRNEK 1 : Fonksiyonlar ile 2 sayının toplamını yazdıralım;

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

 int topla(int , int);

 int main()
{
 int a=5,b=8;
 printf("Toplam = %d",topla(a,b));
}

 int topla(int x , int y)
{
 return (x+y);
}
AÇIKLAMA ;
int main() metodunun hemen üstünde tanımladığımız int topla(int , int); satırı bize2 integer değişkeni tanımlar. Programın sonunda tanımladığımız kodlar ise ;
int topla(int x , int y)
     return (x+y);

bize program sonunda 2 integer değişkeni geriye değer döndür. Buradaki x değişkeni a'yı, y değişkeni ise b'yi temsil eder.
Fonksiyonları yukarıdaki gibi anlamakta güçlük çekiyorsanız aşağıdaki gibi kısa haliyle de kullanabilirsiniz.

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
  int topla(int x , int y)
{
 return (x+y);
}


 int main()
{
 int a=5,b=8;
 printf("Toplam = %d",topla(a,b));
}
Ekran çıktısı ;
ÖRNEK 2 : Kullanıcının girdiği 2 sayıdan büyük olanı yazdıralım ;

#include <stdio.h>
#include
 <conio.h>
int buyuksayi(int x, int y)
{
 if(x>y)   return(x);
 else  return(y);
}

int main()
{
int a,b;
printf("1.sayi: ");  scanf("%d",&a);
printf("2.sayi: "); scanf("%d",&b);
printf("\nBuyuk olan: %d",
buyuksayi(a,b));
 getch();
}
Ekran çıktısı ;

Bir fonksiyonun her zaman için geriye değer döndürmesi gerekmez. Bu kapsamda void fonksiyonundan söz edelim. void fonksiyonu dışarıdan herhangi bir parametre almadan çalışır. Örnek bir çalışmayla void fonksiyonunu inceleyelim ;

ÖRNEK  3 : void fonksiyonuyla ekrana 5 defa 'www.volkankilic.com' mesajını yazdıralım ;


#include <stdio.h>
#include 
 <conio.h>

void mesaj(void)
{
    for(int i=0; i<5;i++)
    printf("www.volkankilic.com\n");
}


int main()
{
  mesaj();
}
Ekran çıktısı ;  • Matematiksel Fonksiyonlar
Bir de programlamada işimizi kolaylaştıran matematik fonksiyonları mevcuttur.Bu fonksiyoları kullanabilmek için <math.h> kütüphanesini tanımlamamız gerekir. Bunlardan işimize yarayacaklara kısca değinip örnekler verelim.


ÖRNEK 4: Kullanıcı tarafından girilen sayının karekökünü bulduran programı yazalım ;


#include <stdio.h>
#include <conio.h>

#include <math.h>
double kareal(double x)
{
return sqrt(x);
}
int main()
{      
        int sayi;
        printf("Sayi giriniz =");scanf("%d",&sayi);
        printf("%d sayisinin karekoku : %.1f\n",sayi,kareal(sayi));
        
        getch();
}
Ekran çıktısı ;Aynı şekilde sin,cos,tan vb. ifadeleri de bulabilirsiniz.

Başka bir makalede görüşmek ümidiyle iyi çalışmalar.Konuyu anlamakta güçlük mü çekiyorsunuz? O halde bir de aşağıdaki videolu dersten konuyu takip edin.


Read more…

Switch-Case Kullanımı

08:55 |

Merhabalar. Bu makalemizde C dilinde Switch-Case kullanımından söz edeceğim. Bu komut aslında İf-Else komutuyla hemen hemen aynı işleve sahiptir. Şayet birçok durum söz konusu ise, switch-case kullanılması mantıklıdır.

Kullanımı şu şekildedir;

switch(değişken)
 {
 case durum1: komutlar; break;
 case durum2: komutlar; break;
 case durum3: komutlar; break;
 ......
 default: komutlar; break;
 }

ÖRNEK  1: Ufak bir önekle başlayalım. Kulanıcıdan 1 ile 3 arasında bir değer girmesini isteyelim. Örneğin kullanıcı 2'ye bastığında program çıktı olarak '2'ye bastınız' desin. Aksi bir sayi girildiğinde ise; 'Lütfen 1 ile 3 arasında bir değer giriniz' desin.
 #include <stdio.h> #include <conio.h>
 int main()
{

 int secim;
 printf("1 ile 3 arasinda bir sayi giriniz = ");  
 scanf("%d",&secim);

 switch(secim)
 {
 case 1: printf("1'e bastiniz"); break;
 case 2: printf("2'ye bastiniz"); break;
 case 3: printf("3'e bastiniz"); break;

 default: printf("Lutfen 1 ile 3 arasinda bir sayi giriniz ="); break;

 getch();

 }
}

 Ekran çıktısı ;


Kullanıcı 2 ye bastığında ;


Kullanıcı 1-3 dışında bir sayıya bastıında;
ÖRNEK 2 :  Kullanıcıya birkaç seçim sunalım ve kullanıcı gerekli seçimi yaptıktan sonra o seçime uygun yorum yazdıralım;

 #include <stdio.h> 
 #include <conio.h>
 int main()
{
 int secim;
 printf("ORACLE icin = 1\n");
 printf("C SHARP icin= 2\n");
 printf("JAVA icin = 3\n");
 printf("\nBir secim yapiniz = ");
 scanf("%d",&secim);

 switch(secim)
 {
 case 1: printf("\nORACLE En iyi veri tabani yonetim sistemidir."); break;
 case 2: printf("\nC SHARP .NET'in gozdesidir"); break;
 case 3: printf("\nJava dinamiktir."); break;
 getch();
return 0;
 }
}


Ekran çıktısı ;ÖRNEK 3 : Switch-Case kullanarak 4 işlem yaptıralım ;

 #include <stdio.h> 
 #include <conio.h>
 int main()
{
  int s1,s2,secim;
  double sonuc;
  printf("Toplama islemi = 1\n");
  printf("Cikarma islemi = 2\n");
  printf("Carpma islemi = 3\n");
  printf("Bolme islemi = 4\n\n");
  printf("Bir secim yapiniz =");
  scanf("%d",&secim);

 switch(secim)
{
  case 1:
  printf("\nToplama islemi yapilacaktir\n");
  printf("---------------------------\n");
  printf("1.sayiyi gir ="); scanf("%d",&s1);
  printf("2.sayiyi gir ="); scanf("%d",&s2);
  sonuc=s1+s2;
  break;

 case 2:
 printf("\nCikarma islemi yapilacaktir\n");
 printf("---------------------------\n");
 printf("1.sayiyi gir ="); scanf("%d",&s1);
 printf("2.sayiyi gir ="); scanf("%d",&s2);
 sonuc=s1-s2;
 break;

 case 3:
 printf("\nCarpma islemi yapilacaktir\n");
 printf("---------------------------\n");
 printf("1.sayiyi gir ="); scanf("%d",&s1);
 printf("2.sayiyi gir ="); scanf("%d",&s2);
 sonuc=s1*s2;
 break;

 case 4:
 printf("\nBolme islemi yapilacaktir\n");
 printf("---------------------------\n");
 printf("1.sayiyi gir ="); scanf("%d",&s1);
 printf("2.sayiyi gir ="); scanf("%d",&s2);
 sonuc=(double)s1/(double)s2;
 break;

 default:
 printf("\nLutfen 1-4 arasinda bir secim yapiniz \n\n");
 }
printf("----------------\n");
printf("Sonuc = %.1f",sonuc);
printf("\n----------------\n");
getch();
}

Ekran çıktısı ;

Başka bir makalede görüşmek dileğiyle. iyi çalışmalar.

Read more…